O firme

Sídlo:
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 811 02
Obchodné meno: EKOFIN SLOVAKIA, a.s.
IČO: 35 684 691

Predmet podnikania:

• Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
• Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
• Obstarávateľská činnosť v oblasti výstavby, rekonštrukcie a sanácie ekologických stavieb, diel a ekoochrany
• poradenská činnosť v životnom prostredí, pri príprave a realizácií ekologických diel a ekoochrany
• sprostredkovanie prieskumných, monitorovacích, projekčných, dodávateľských a finančných služieb pri združovaní prostriedkov a služieb nevyhradených bankám v oblasti výstavby a
financovanie ekologických diel
• finančný leasing v oblasti ekologických diel, technologických celkov a zariadení
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
• vedenie účtovníctva
• reklamné a marketingové služby

Spoločnosť EKOFIN SLOVAKIA, a.s. bola založená 21.2.1996. Jej hlavné pôsobisko je v oblasti nakladania s odpadom a poskytovanie poradenských služieb.
Spoločnosť EKOFIN SLOVAKIA, a.s. je jedným z majoritných akcionárov troch najväčších skládok na východnom Slovensku a to skládky EKOČERGOV, a.s., OZOR, s.r.o. a OZÓN Hanušovce, a.s..
Od roku 2005 sa spoločnosť aktívne venuje posudzovaniu a výberu vhodných technológií a zariadení na zhodnocovanie odpadov, či už vyseparovaných zložiek, alebo samotného tuhého komunálneho odpadu. Spoločnosť disponuje odbornými kapacitami v oblasti poskytovania poradenských služieb nakladania s odpadom.
V súčasnosti sa na východnom Slovensku zaoberá výstavbou technologického zariadenia na zhodnocovanie odpadov – materiálové a energetické.

Spoločnosť EKOFIN SLOVAKIA, a.s. je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2009